PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

Przedszkole jest czynne w godz. 6:45 – 17:00

6:45       WITAMY DZIECI W PRZEDSZKOLU

 •   Zabawy wg zainteresowań i własnej inwencji twórczej
 •   Uspołecznianie i integracja w zabawie pod kierunkiem nauczyciela
 •   Indywidualizacja działań kompensacyjno-wyrównawczych

9:00       ŚNIADANIE

9:30       ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 •   Realizacja treści programowych wg programu „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”
 •   Zajęcia dodatkowe: język angielski/rytmika/zajęcia logopedyczne/dogoterapia/religia/autorski program przyrodniczy: Mali Odkrywcy/czytanie metodą Glenna Domana

11:00  

 •   Zajęcia rekreacyjno-ruchowe na powietrzu/spacer
 •   Zajęcia plastyczno-techniczne
 •   Zajęcia ruchowe w Sali

13:00     OBIAD (II danie)

13:30     ODPOCZYNEK

 •   Słuchanie bajek i kołysanek muzycznych
14:00     OBIAD (I danie - zupa + chlebek)

15:00     PODWIECZOREK

 •   Różnorodne formy działalności dziecka w przedszkolu (utrwalanie treści dnia)
 •   Zabawy dowolne

16:00     ŻEGNAMY DZIECI WRACAJĄCE DO DOMU

 •   Rozmowy nauczyciela z rodzicami, informowanie na temat osiągnięć i rozwoju dziecka

17:00     ZAKOŃCZENIE DNIA W PRZEDSZKOLU

Wstecz