W naszym przedszkolu uważamy, że to Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, a rodzina jest właściwym środowiskiem najgłębszego rozwoju osoby. Dlatego przyjmując dziecko do naszego przedszkola ściśle współpracujemy z nimi, aby stworzyć dzieciom wspólne środowisko rozwoju. Dzięki temu, że stosujemy spójne zasady wychowawcze wzmacniamy wzajemnie swój autorytet.

W przedszkolu Dzieci są wychowywane do następujących wartości:

Odpowiedzialność
Porządek
Szczerość
Pracowitość
Zabawa
Posłuszeństwo
Hojność

za pomocą nowoczesnych metod pracy z zachowaniem szacunku dla godności każdego z nich.

Wspierając chęć rozwijania różnych umiejętności związanych z wychowaniem dzieci organizujemy dla Rodziców inspirujące spotkania ze specjalistami różnych dziedzin związanych z procesem wychowania dzieci - psychologiem, logopedą. Nasi specjaliści są też otwarci na spotkania indywidualne z Rodzicami lub Rodzicami i dziećmi.

Wstecz