Nasze przedszkole jest licencjonowaną placówką prowadzącą zajęcia edukacyjno-wychowawcze na podstawie programu „Klucz do uczenia się”. To obecnie najlepszy na świecie program wychowania przedszkolnego oparty na teorii Lwa Wygockiego. Został on opracowany przez Galinę Dolya i Mikołaja Weraksę we współpracy z Moskiewskim Uniwersytetem „Eureka”. W placówce realizowane są wszystkie moduły programu. "Klucz do uczenia" to program, który pozwala na pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program pokrywa swoją tematyką różnorodne dziedziny i zapewnia nowe, holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Praca z programem zapewnia doskonałe przygotowanie dziecka do szkoły – dziecko nabywa umiejętności matematycznych, konstrukcyjnych, widzenia przestrzennego i logicznego myślenia, rozwija twórczość artystyczną, teatralną, wyobraźnię i kreatywność. Szczególną rolę w proponowanych zajęciach odgrywają procesy społeczne wspierające rozwój – dzieci uczą się w drodze wspólnej dyskusji, grupowego wnioskowania, współpracy, wzajemnej pomocy i akceptacji. Nadrzędnym celem programu jest nauczenie dzieci myślenia i sposobów uczenia się. Dla osiągnięcia tego celu w czasie pracy z „Kluczem do uczenia się” dzieci uczą się posługiwać narzędziami myślowymi, dzięki którym procesy myślenia i uczenia się przebiegają bezpiecznie, sprawnie i efektywnie. Ważną cechą zajęć jest ich zabawowa forma, która angażuje i motywuje dzieci w podobny sposób, jak dzieje się to w czasie zabawy swobodnej.

Pogram zapewnia dzieciom nie tylko gotowość szkolną, ale również przygotowuje je do pewnego poruszania się w świecie społecznym i emocjonalnym, a nabyte umiejętności myślenia, analizowania, planowania i realizowania planów to prawdopodobnie najważniejsze owoce pracy z „Kluczem do uczenia się”, które przydawać się będą w całym późniejszym życiu.

Program „Klucz do uczenia się” składa się z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju zdolności dziecka

Są to:

  Matematyka sensoryczna,
  Matematyka,
   Logika,
  Konstrukcje,
  Ty – ja - świat,
   Program badawczy,
   Wizualno – przestrzenny,
  Gry rozwijające,
  Kreatywne modelowanie,
  Program literacki,
  Ruch ekspresyjny,
  Od bazgrania do pisania.